Kaura ja Jemina harmaasävyisenä, kasvot puoliksi päällekkäin toisiinsa sulautuen.

Uusi osoite / new address: feministinenpedagogiikka.fi

Jemina Lindholm ja Kaura Raudaskoski

Opastukset, yleisötyö, opetus, työpajat ja konsultaatio

Guided tours, public engagement, teaching, workshops and consultation